Termeni si conditii

ACCEPTAREA CONDIȚIILOR

Site-ului  scoaladegemmaeterapie.uvvg.ro este  proprietatea Universitații de Vest „Vasile Goldis” din Arad (denumită în continuare  UVVG )

Date comerciale

Universitatea de Vest Vasile Goldis din Arad

CIF: 14305480

Adresa: Bld. Revolutie, nr  94-96, Arad, Romania

Telefon: 0257 259691

Email: suport@uvvg.ro

Accesarea acestui site web presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții de utilizare, nu accesați acest site.

Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare „Administrator”, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare „Utilizatori”.

Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.

Accesând şi navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descrişi în continuare.

În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad pune la dispoziția celor direct interesați toate  informațiile publice legate de activitatea din cadrul Școlii de Gemmaeterapie sa  prin intermediul acestui site web în scop informativ general.

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad nu poate fi răspunzătoare în nici un fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii necorespunzătoare în vreun fel a informațiilor prezentate în acest site web.

Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial.

Numai documentele şi actele normative publicate prin mijloace acreditate/legiferate de către organele abilitate sunt considerate autentice.

Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive.

Materialele de pe acest site sunt proprietatea autorilor lor, așa cum aceștia au declarat și așa cum acestea apar pe acest site.

Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe site.

Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate. Utilizatorii acceptă că Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.

REGULI GENERALE

Orice utilizator care vizitează acest site o face în nume personal și pe propria răspundere. Materialele și informațiile conținute în acest site sunt furnizate în scop de informare generală.

Pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.

LIMITĂRI DE ORDIN TEHNIC ALE SERVICIILOR

Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad nu își asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către utilizatori, pe o perioada nelimitată/nedeterminată de timp, din orice motive, tehnice sau comerciale. Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad nu garantează că aspectele funcționale ale acestui website nu vor fi niciodată întrerupte sau fără erori. Folosirea și vizitarea acestui site web se fac pe propria răspundere a utilizatorului.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul acestui site a fost creat exclusiv în scopul de a furniza informații despre Școlii de Gemmaeterapie organizat de către  Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad prin Facultatea de Farmacie.  Toate marcile si siglele care apar in acest site apartin posesorilor de drept.  Datele afișate pe site nu pot fi folosite fără acordul prealabil scris al proprietarului site-ului: Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad.

Prezentarea vizuală a acestui website și a conținutului acestor pagini este protejată prin Legea drepturilor de autor nr.8/1996 în ceea ce privește drepturile de copiere și drepturile de proprietate intelectuală. Toate drepturile sunt rezervate proprietarului site-ului. Copierea, stocarea, modificarea  totală sau parțială de pe acest site este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare privind protecția drepturilor de autor. În calitate de utilizator, dumneavoastră sunteți pe deplin acord cu cele mai sus menționate

Toate materialele publicate (incluzând, dar fără a se limita la – articole, informații, fotografii, date, clipuri audio / video – generic numite conținut) sunt protejate de către dispozițiile legale incidente: Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată și Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor, republicată. Lipsa mențiunii unor texte legale ori dispoziții incidente nu conduce la inaplicabilitatea acestora.

Toate drepturile asupra conținutului site-ului, cum ar fi text, grafică, sigle, imagini, videoclipuri, fișiere audio și programe aparțin UVVG  sau terților și sunt protejate de legislația română și internațională privind proprietatea intelectuală. Toate drepturile sunt rezervate.

Conținutul de pe site este furnizat ca un serviciu pentru dvs. și poate fi utilizat numai în conformitate cu termenii și condițiile de mai jos. Prin descărcarea de materiale de pe site, acceptați termenii și condițiile.

Utilizarea sau distribuirea neautorizată a conținutului site-ului poate încălca drepturile de autor și/sau alte legi române sau internaționale și poate face obiectul unor acțiuni în justiție.

ÎNREGISTRAREA SI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad vă solicită să divulgați date cu caracter personal strict necesare pentru oferirea unor servicii, fără ca acestea să poată fi divulgate sau transferate unor terțe persoane fără acordul dumneavoastră expres. În anumite situații expres prevăzute de lege, aceste date vor putea fi furnizate autorităților competente.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopul specificat datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad este înscrisă la A.N.S.P.D.C.P. în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 5343.

CONSIMȚĂMÂNT PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad este înscrisă la A.N.S.P.D.C.P. în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 5343, în calitate de operator, prelucrează date cu caracter personal – furnizate de dumneavoastră sau colectate anterior din surse publice – în următoarele scopuri:

 1. 1. a) informarea dumneavoastră cu privire la acțiunile pe care le întreprindem în sprijinul instruirii și perfecționării profesionale a medicilor stomatologi din România și străinătate . Temeiul acestei prelucrări este interesul nostru legitim de a promova și apăra valorile si interesele profesionale în domeniul stomatologiei . Dacă nu mai doriți să primiți aceste informări, aveți dreptul să vă opuneți și/sau să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră personale din baza noastră de date, prin simpla trimitere a unui email în acest sens către suport@uvvg.ro
 2. 2.
 3. 3. b) participarea dumneavoastră la acțiunile menționate la litera a).

Temeiul acestei prelucrări este executarea contractului de participare la acțiunile la care v-ați înscris prin completarea integrală a formularului de înscriere de pe site-ul https://scoaladegemmaeterapie.uvvg.ro/ Datele personale pe care le deținem sunt: numele, prenumele, adresa de email, telefonul, specialitatea, gradul profesional, locul de muncă, Codul Unic de Înregistrare (CUI), Codul Numeric Personal (CNP) și localitatea.

 1. 1. Refuzul dumneavoastră de a furniza datele cu caracter personal prevăzute în legislația în vigoare determină imposibilitatea acumulării creditelor de educație medicală continuă pentru manifestarea științifică la care ați participat. Precizăm că UVVG nu va păstra aceste fișe de evidență. Singurele date ce vor fi stocate rămân cele din formularul de înscriere de pe site-ul https://scoaladegemmaeterapie.uvvg.ro/
 2. 2. Pentru emiterea facturilor, vă rugăm să completați datele dvs. fiscale juridice = CUI, locul de muncă și localitatea societății/firmei (în cazul persoanelor juridice) sau datele dvs. personale = CNP și localitatea (în cazul pesoanelor fizice).
 3. 3. Prin participarea și prezența dvs. la evenimentele organizate de UVVG , prin accesul dvs. în spațiile alocate evenimentului nostru, în calitate de participant sau lector, vă dați acordul liber să fiți fotografiat și/sau filmat pe durata evenimentului, respectiv ca datele dvs. personale (imaginea) să fie surprinse în fotografiile/filmările realizate de UVVG . Ulterior anumite momente din cadrul evenimentelor, montaje foto și/sau video, vor fi publicate pe site-ul și pe paginile de social media ale asociației.

Menționăm că datele dumneavoastră personale nu sunt transferate în afara UE sau SEE și sunt păstrate până vă manifestați voința de a le șterge din baza de date, dar nu mai puțin de 5 ani de la ultima participare.

Regulamentul UE 2016/679 vă acordă o serie de drepturi pe care noi le respectăm și ne obligăm să răspundem cu maximă operativitate solicitărilor dumneavoastră.

 1. 1. Dreptul la acces: este dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective, inclusiv informații legate de categoriile de date deținute, scopul folsirii acestora, sursa colectării etc. La cererea dumneavoastră, vă vom oferi, în mod gratuit, o copie a datelor dumneavoastră personale. Solicitarea mai multor copii ale datelor dumneavoastră personale poate atrage perceperea unei taxe rezonabile, bazată pe costurile administrative.
 2. 2. Dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără însă a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
 3. 3. Dreptul la rectificarea datelor datelor personale referitoare la dumneavoastră care sunt inexacte. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
 4. 4. Dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care:
 • contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea;
 • prelucrarea este nelegală, dacă solicitați restricționarea prelucrării în locul ștergerii;
 • nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • aveți obiecții legate de prelucrare în timp ce noi verificăm dacă motivele noastre întemeiate prevalează.
 1. 1. Dreptul la ștergere, sau “dreptul de a fi uitat”, în baza căruia puteți solicita ștergerea datelor personale ce sunt prelucrate despre dumneavoastră. Trebuie să ne conformăm acestei cereri, fără întârzieri nejustificate, cu excepția cazurilor în care datele sunt necesare:
 • pentru exercitarea dreptului la libertatea de expresie și informare;
 • pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem;
 • în scopuri de arhivare în interes public, științific, pentru studii istorice sau în scopuri statistice;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 1. 1. Dreptul la portabilitatea datelor vă asigură ca aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și să le transmiteți altui operator de date personale. În cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, puteți solicita ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații. Acest drept îl aveți dacă, în mod cumulativ:
 • Vă prelucrăm datele personale cu mijloace automate,
 • Ne bazăm, în prelucrarea datelor dumneavoastră personale, pe consimțământul dumneavoastră sau prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră personale este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteţi parte;
 • Datele dumneavoastră personale ne sunt furnizate de dumneavoastră și transmiterea datelor dumneavoastră personale nu are un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane.
 1. 1. Dreptul la opoziție, în baza căruia vă puteți opune, în orice moment, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământ ci pe interesele legitime ale operatorului sau ale unei terțe părți. În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care se pot dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau dacă scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Vă puteți opune întotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scop de marketing direct, indiferent de motiv.
 2. 2. Dreptul de a vă adresa Autorităţii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, București 010336, Tel: 031 80 59 211, e-mail anspdcp@dataprotection.ro

Metode de plată

Toate serviciile oferite in cadrul evenimentelor sub egida Scolii de Gemaeterapie fi achitate online cu cardul sistemul MobilPay (al Netopia Payments). Plata se efectueaza automat.  Dupa confirmarea tranzactiei, utilizatorul va primi prin email  automat confirmarea de inregistrare la evenimente, si tot odata achizitia lui se va regasi si in contul de utilizator de pe site. Ulterior acestei proceduri automate, utilizatorul va fi contactat  si telefonic de catre de organizatori pentru oferirea de informatii legate de desfasurare. Nu se livreaza nimic fizic cumparatorului.

Acceptăm carduri bancare emise oriunde în lume sub sigla Visa și MasterCard. 

Politica de livrare

Dupa confirmarea tranzactiei, utilizatorul va primi prin email  automat confirmarea de inregistrare la evenimente, si tot odata achizitia lui se va regasi si in contul de utilizator de pe site. Ulterior acestei proceduri automate, utilizatorul va fi contactat  si telefonic de catre de organizatori pentru oferirea de informatii legate de desfasurare. Nu se livreaza nimic fizic cumparatorului.

Condiții de anulare a plății și returnare a banilor

 • Taxele achitate nu se returnează.

BINE DE ȘTIUT

LEGEA Nr. 190/2018 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

LEGEA 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date.

Mai multe detalii puteți găsi pe site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: https://www.dataprotection.ro/

LEGĂTURI LA ALTE SITE-URI

Site-ul poate conţine legături web sau trimiteri către alte site-uri considerate utile în ceea ce priveşte conţinutul. În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor site-uri.

Administratorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului.

În cazuri excepţionale, Administratorul îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.

ÎNCHEIEREA ACORDULUI

Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască acești Termeni și Condiții de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteți obligat(ă) să respectați oricare și toate astfel de revizuiri și de aceea recomandăm vizitarea acestei pagini a site-ului nostru în mod periodic, pentru a lua cunoștință de Termenii și Condițiile de Utilizare actualizate.